24/7 calamiteiten & incident management


CALAMITEITENDIENSTVERLENING:


De calamiteiten service/dienst van Traffic Safety is 24/7 bereikbaar onder telefoonnummer 046 - 476 20 30 voor verkeersondersteuning/verkeerstechniek bij incidenten en calamiteiten.

Ons team bestaat uit ervaren coördinators/beroeps verkeersregelaars die in overleg
met belanghebbende met betrekking tot het voorbereiden van een inspraakronde in verband met
omleidingen en afsluitingen.
Dit afstemmen met de wegbeheerder, Gemeente, politie, ambulance, brandweer, busondernemingen en plaatselijke bedrijven.

Vanuit de meldkamer van Traffic Safety te Geleen (Chemelot) garanderen wij dat onze piketdienst onder normaleomstandigheden in heel de Provincie Limburg en Noord-Brabant binnen een redelijke termijn aanwezig is.

Wij kunnen u een optimale dienstverlening garanderen, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wij maken graag een u een afspraak om onze dienstverlening optimaal te kunnen aanpassen aan uw wensen in geval van calamiteiten.


INCIDENT MANAGEMENT:

Incident Management is er op gericht om hoofdwegen zo snel mogelijk na het optreden
van een incident vrij te maken voor de ongehinderde doorgang van het verkeer.

De doelstelling geven weer dat hierbij de belangen van meerder partijen in acht worden genomen.
Incident Management is sinds de landelijke invoering van 1999, door Rijkswaterstaat en partners, een van de pijlers van het Operationeel Verkeersmanagement programma dat wordt toegepast op het Nederlandse Wegennet.

Doelstelling van Incident Management:

- Bevordering van de Verkeersveiligheid
- Behartigen van de belangen van mogelijk slachtoffers
- Beheersing van de ontstane schade


Traffic Safety is VCA bedrijfs gecertificeerd en geregistreerd onder nummer 20728/2.1
Medewerkers Traffic Safety zijn BRL 9101 gecertificeerd