verkeerstechniek

WEGWIJS IN VERKEERSTECHNIEK:

De overheid neemt geen risico met betrekking tot het werken aan wegen en heeft daarom de laatste
jaren veel gedaan aan de zichtbaarheid en herkenning van deze verkeersafzettingen.

Daarom werken wij alleen met wegbebakeningmateriaal wat voldoet aan de technische eisen welke zijn omschreven
in de publicatie 96a en 96b.
“Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom”
die zijn uitgebracht door de C.R.O.W. (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond, Water- Wegenbouw en de Verkeerstechniek).
De overheid neemt geen risico met betrekking tot het werken aan wegen en heeft daarom de laatste jaren veel gedaan aan de zichtbaarheid en herkenning van deze verkeersafzettingen.

Daarom werken wij alleen met wegbebakeningmateriaal wat voldoet aan de technische eisen welke zijn omschreven in de publicatie 96a en 96b.
“Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom”
die zijn uitgebracht door de C.R.O.W. (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond, Water- Wegenbouw en de Verkeerstechniek).

ENGINEERING:

We zijn samen specialist in het voorbereiden van complete verkeersplannen voor tijdelijke en definitieve verkeersmaatregelen uit te werken op één CAT-systeem geheel in kleur uitgewerkte tekening, draaiboeken en bijbehorende bestekken.

Wij verzorgen voor u indien gewenst een ontwerp dat gebaseerd is op:

- Een inventarisatie van de bestaande verkeerstoestand
- Een onderzoek instelt naar de geschiktheid van de bestaande wegen die mogelijk van dienst kunnen zijn voor een in te stellen    omleidingroute.
- Een inventarisatie van de te nemen verkeersmaatregelen op en nabij het werkvak, alsmede van de omleidingroute.
- Een onderzoek instellen voor eventuele aanvullingen op de bestaande verkeersmaatregelen in verband met de toename van de    verkeersintensiteit op kruisingen die daarvoor niet zijn ingericht.

Overleg met belanghebbende met betrekking tot het voorbereiden van een inspraakronde in verband met omleidingen en afsluitingen. Dit afstemmen met de politie, ambulance, brandweer, busondernemingen en plaatselijke bedrijven.


TOTAALPAKKET:

- Ontwerp.                                           - Onderhoud.
- Engineering.                                    - Controle bewaking.
- Installatie.                                         - Documentatie.
- Inbedrijfstelling.                              - Service- & storingsdienst.   


ONTWERP:

- Tekenen - uitwerken van volledige verkeersplannen
- incl. maatregelen t.b.v. voorbereiding - evenement – afloop
- incl. aangeven verkeersstromen
- advies / coördinatie

Aanvraag:


Opdrachten voor de aanvraag van verkeerstechniek ontvangen wij gaarne per email op het adres
planning@traffic-safety.nl

Traffic Safety is VCA bedrijfs gecertificeerd en geregistreerd onder nummer 20728/2.1
Medewerkers Traffic Safety zijn BRL 9101 gecertificeerd