zakelijke dienstverlening


Wie zijn we:

Traffic Safety is een dienstverlenend bedrijf op het gebied van verkeersregeling en Incident Management (Hoofd- en onderliggend wegennet).
Wij verzorgen de organisatie, coördinatie en logistiek rondom de verkeersregeling ten behoeve van werkzaamheden, evenementen en calamiteiten.

Wat doen we:

- Zorg dragen voor een optimale doorstroming van het verkeer
- Monitoren, bevorderen en stimuleren van de verkeersveiligheid
- Verkennen van de omgeving en een advies uitbrengen over de aanpak
- Overleg met wegbeheerder, uitvoerder(s) en politie over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verkeersregeling.
- Zorg dragen voor uitrusting en materialen

Waar vandaan:

Traffic Safety is gevestigd in Geleen (Lb) / Chemelot.
Van hieruit hebben wij via de A2, A76, A79 en A73 een minimale aanrijtijd binnen ons inzetgebied.

Waarom:

De behoefte aan verkeersregeling op ons drukke wegennet, anders dan door politiemensen, is de laatste jaren steeds groter geworden.

Vooral bij incidentele verkeerssituaties, zoals bij verkeersongevallen, werkzaamheden, evenementen en omleidingen, wordt meer en meer een beroep gedaan op een professionele verkeersregelaar, zodat politie zich bezig kan houden met hun kerntaak; de handhaving van de openbare- en rechtsorde.

Traffic Safety is VCA bedrijfs gecertificeerd en geregistreerd onder nummer 20728/2.1
Medewerkers Traffic Safety zijn BRL 9101 gecertificeerd